Terugblik op de Invitational Conference Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement laptop

Op donderdag 20 mei jl. organiseerde SKILZ een Invitational Conference over zelfmanagementondersteuning. Met deelnemers van 12 verschillende organisaties en individuele participanten werd gesproken over knelpunten in zowel de inhoud als de organisatie van zelfmanagementondersteuning. Er ontstonden interessante gesprekken waarin waardevolle informatie en knelpunten naar boven kwamen. 

Break-out rooms

Na een korte introductie zijn de deelnemers verdeeld over break-out rooms waarin besproken werd welke knelpunten hij of zij in de praktijk ervaart. In de break-out rooms werden meerdere belangrijke onderwerpen besproken:

  • De rollen en verantwoordelijkheden bij het organiseren, coördineren en uitvoeren van zelfmanagementondersteuning. 
  • De context en randvoorwaarden voor het uitvoeren van zelfmanagementondersteuning. 
  • De kennis en vaardigheden om zelfmanagementondersteuning uit te voeren. 
  • En de relatie tussen families/mantelzorgers en zelfmanagementondersteuning. 

Knelpunten zelfmanagementondersteuning

Tijdens de gesprekken in de break-out rooms kwamen vele knelpunten ter sprake. Zo is bijvoorbeeld de definitie van zelfmanagement nog te abstract. Als twee collega’s het met elkaar over zelfmanagementondersteuning hebben, weten beiden niet goed wat ze moeten doen om een cliënt hierin te ondersteunen. Zelfmanagement blijkt een veelomvattend containerbegrip en veel andere soortgelijke termen (zelfredzaamheid, eigen regie, autonomie etc.) worden daarbij soms terecht, maar ook onterecht gebruikt. 

Hierdoor kan er verwarring ontstaan op meerdere lagen: patiënten, zorgverleners, onderwijs, beleid, etc. Door deze verwarring is de vertaling naar concrete handvatten moeilijk. Daarnaast is het onduidelijk voor zorgverleners welke generieke elementen er zijn in zelfmanagementondersteuning en hoe deze toe te passen in de praktijk. Tijdens de Invitational Conference bleek dat deze onduidelijkheid al ontstaat tijdens de opleiding. De opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende blijken nog onvoldoende te focussen op zelfmanagementondersteuning. Uit de gesprekken tijdens de Invitational Conference bleek dat er een andere mindset nodig is op zelfmanagementondersteuning. 

Knelpunten voor mantelzorgers

In de break-out rooms werd ook specifieker over de knelpunten voor mantelzorgers gesproken. Tot nu toe zijn de rollen van de betrokkenen in de driehoek patiënt/cliënt, mantelzorger en professional namelijk nog te onduidelijk. En er ontbreekt nog een helder overzicht van tools voor familie/mantelzorgers die gebruikt kunnen worden om zelfmanagement te bevorderen/ondersteunen. Bovenstaande knelpunten zijn slechts een paar voorbeelden van de knelpunten die naar boven zijn gekomen tijdens de Invitational Conference. Daarom is het voor SKILZ nu van belang om te kijken welke knelpunten kunnen worden opgepakt en welke type kwaliteitsinstrumenten daarbij ontwikkeld kunnen worden. 

Terugblik

Het doel van de Invitational Conference was om een duidelijker beeld te krijgen van knelpunten in zowel de inhoud als de organisatie van zelfmanagementondersteuning. En dat is goed gelukt! Door de actieve deelname van de deelnemers en de waardevolle gesprekken in de break-out rooms kunnen wij nu verder aan de slag met het uitwerken van de knelpunten en het zoeken naar mogelijkheden. Graag bedanken wij vanuit SKILZ alle deelnemers voor hun aanwezigheid en hun waardevolle informatie.