Publicatie richtlijn Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement laptop

Op 31 oktober is de richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg gepubliceerd.  

Deze richtlijn biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om zelfmanagement van cliënten goed te ondersteunen. Door deze ondersteuning leren cliënten om in hun dagelijks leven met de gevolgen van hun ziekte of een beperking om te gaan. De richtlijn Zelfmanagementondersteuning is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar, zoals een samenvatting en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Ook is er een wegwijzer ontwikkeld waarin links naar andere hulpmiddelen voor zelfmanagementondersteuning te vinden zijn. Deze informatie vind je onder het kopje In de praktijk. 

Wat is zelfmanagementondersteuning?

Blijvende gezondheidsproblemen hebben veel impact op het dagelijks leven. Het op een goede manier inpassen van een ziekte of beperking in het dagelijks leven, noemen we zelfmanagement. Zelfmanagementondersteuning is alle ondersteuning die een cliënt krijgt om met de gevolgen van een aandoening, ziekte of beperking om te kunnen gaan. Dat kan op verschillende manieren, zoals door ondersteuning van een zorgverlener, maar ook apps op een telefoon of tablet zijn voorbeelden van zelfmanagementondersteuning.  

Waarom zelfmanagementondersteuning?

Van zorgverleners, cliënten en naasten in de langdurige zorg wordt veel gevraagd. Dit komt onder meer door de druk op de zorg, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben cliënten en naasten behoefte aan gezamenlijke besluitvorming en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Ook hebben zij veel meer toegang tot medische informatie via internet en apps. Zelfmanagement kan aan deze onderwerpen positief bijdragen. De richtlijn zelfmanagementondersteuning biedt zorgverleners adviezen hoe zij deze ondersteuning het beste kunnen bieden.   

Cliënten worden door zelfmanagementondersteuning actief betrokken bij de verbetering van gezondheid. Er zijn meerdere voordelen voor cliënten te benoemen:  

  • Meer duidelijkheid over de ziekte of beperking. 
  • Meer zelfstandigheid van cliënten. 
  • Verbetering van gezondheid. 
  • Het leren omgaan met de gevolgen van een ziekte of beperking. 
  • Meer grip door cliënt op wat voor hem of haar belangrijk is. 

Inhoud

De richtlijn Zelfmanagementondersteuning is gebaseerd op de recente inzichten uit de wetenschap en op ervaringen uit het werkveld (best practices). De richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om zelfmanagementondersteuning beter vorm te geven. Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), is het multidisciplinaire karakter van de richtlijn vormgegeven. SKILZ bedankt de leden van de werkgroep en in het bijzonder voorzitter Dr. Maud Heinen voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de handreiking.  

De SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning gaat in op een aantal onderwerpen: 

  • De meerwaarde van zelfmanagementondersteuning voor cliënten. 
  • Ondersteunende interventies voor zorgprofessionals.  
  • Samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgverleners (de zorgdriehoek). 
  • Gesprekshulpmiddelen bij evaluatie van zelfmanagementondersteuning. 
  • Organisatie van zelfmanagementondersteuning binnen zorgorganisaties. 

Meer informatie

Voor de richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg en aanvullende informatie, kun je terecht op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl 
Voor vragen kun je contact opnemen met SKILZ via bureau@skilz.nu