Campagne Samen Beslissen van start

Proactieve zorgplanning

Op 6 september jongstleden ging de landelijke campagne ‘Samen Beslissen’ van start. De campagne, waar V&VN bij is aangesloten, een van de initiatiefnemers van SKILZ, beoogt zorgprofessionals en cliënten te stimuleren beter en vaker samen te beslissen. Want uit onderzoek blijkt dat dit in de zorg nog heel vaak niet voldoende gebeurt.  

Procesbegeleider Bernadette Schutijser is vanuit SKILZ bezig met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor Zelfmanagementondersteuning en is enthousiast over de campagne: “Ook in de langdurige zorg is praten over cliënten in plaats van mét cliënten nog vaak aan de orde. Zorgprofessionals zijn zich er niet altijd van bewust, mantelzorgers vinden het lastig erover te beginnen en cliënten zelf zijn er onzeker over. Maar samen hierover een goed gesprek voeren zorgt echt voor betere zorg. Daarom ondersteunen wij vanuit SKILZ deze campagne en vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dit doen wij onder andere bij het ontwikkelen van het kwaliteitsinstrument over zelfmanagementondersteuning. Daarmee bieden we zorgprofessionals, cliënten en hun mantelzorgers meer houvast. De campagne ‘Samen Beslissen’ maakt het onderwerp bespreekbaar. Ik hoop dat zoveel mogelijk zorgprofessionals zich inzetten om het hier samen met hun cliënten over te hebben.”

Op de website www.begineengoedgesprek.nl is meer informatie te vinden over samen beslissen.