Ontwikkeling SRI-richtlijn Urinelozing en Stoelgang

Infectiepreventie

Oudere vrouw toilet

In februari 2022 is SKILZ gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Hieronder leest u een korte update.

In april is een vragenlijst gestuurd naar zorgprofessionals en naar fabrikanten en leveranciers van pospoelers en vermaalsystemen om de knelpunten die er zijn in de praktijk op te halen. Uit de resultaten van deze knelpuntenanalyse blijkt dat er een behoefte is om niet alleen te kijken naar de afvoer van lichaamsvloeistoffen via pospoelers en vermaalsystemen, maar ook naar de opvang van lichaamsvloeistoffen. De opvang en afvoer van urine en feces lopen zo in elkaar over dat het samenvoegen van beide processen in één richtlijn een logische stap is. Hierdoor wordt het ook mogelijk om andere methoden dan afvoer via pospoelers en vermaalsystemen in de richtlijn op te nemen. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende aandacht in de oude WIP-richtlijn voor alternatieve afvoermethoden zoals afvoer via toiletzakken. 

Ook zal er aandacht zijn voor hoe te handelen als er geen ondersteunende middelen en/of systemen voor handen zijn; hoe moet er dan hygiënisch gehandeld worden? Deze situatie is aanwezig in veel kleinschalige woonzorgvoorzieningen waar de po handmatig wordt geleegd en gereinigd. Deze situatie zal ook steeds vaker voorkomen door het kabinetsbeleid dat is gericht op het steeds langer thuis wonen van ouderen en kwetsbaren. 

De werkgroep zal worden uitgebreid met deskundigen op het gebied van urinelozing en stoelgang zodat de komende tijd gewerkt kan worden aan een nieuwe richtlijn over het hygiënisch opvangen en afvoeren van lichaamsvloeistoffen.