Handreiking Proactieve Zorgplanning ver in ontwikkelproces

Proactieve zorgplanning

Vrouw steun schouder

De handreiking Proactieve zorgplanning nadert de laatste fase in het ontwikkelproces.  Op 3 oktober is de hele handreiking door de werkgroep besproken en zijn de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ gezet. Nog even en de handreiking kan gedeeld worden met het werkveld. 

In de afgelopen zomermaanden is het literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn de overwegingen op basis van  de expertise van de werkgroepleden opgehaald. Inmiddels zijn de aanbevelingen en overwegingen opgesteld. Tijdens deze laatste bijeenkomst was het aan de werkgroepleden om nog eenmaal de handreiking door te nemen en te kijken waar nog aanscherping of aanvulling nodig was. Een intensieve, maar effectieve bijeenkomst met als resultaat een aangescherpte handreiking. Het is belangrijk dat de handreiking aansluit bij de praktijk en ook past bij de behoefte van de zorgverleners. De handreiking moet duidelijke aanbevelingen bieden, maar daarnaast ook concrete handvatten waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Vanuit dit perspectief is ook naar de aanbevelingen en teksten gekeken en is teruggegrepen naar de oorspronkelijke knelpunten.  

Meer overeenkomsten dan verschillen

Tijdens de bijeenkomst is opnieuw duidelijk geworden hoe waardevol en mooi het is dat in deze handreiking twee zorgsectoren samenkomen: de ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het ontwikkelproces is van elkaar geleerd over werkwijzen en omgang met de doelgroepen. Wat blijkt? Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen in de manier waarop de zorg wordt gegeven. Een inzicht dat straks terug te lezen is in de handreiking Proactieve Zorgplanning. 

In het najaar van 2022 zal de klankbordgroep worden geraadpleegd om feedback te geven op de concept handreiking. Naar verwachting zal de handreiking vervolgens eind 2022 de commentaarfase in gaan. Het doel is om de handreiking medio 2023 te publiceren.