Ontwikkeling Richtlijn Obstipatie van start gegaan 

Obstipatie

Meisje pijn en ongemak

In samenwerking met V&VN is SKILZ gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Obstipatie. Obstipatie is een vervelende aandoening waarbij een cliënt niet of nauwelijks kan poepen. Het kan het dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden.  

In de praktijk blijkt dat het risico op obstipatie niet altijd tijdig wordt gesignaleerd. Ook blijkt dat er niet altijd goed zicht is op het ontlastingspatroon van een cliënt en dat onduidelijk is wat taken en verantwoordelijkheden zijn van zorgverleners. 

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben aangegeven dat een richtlijn een passende oplossing voor deze knelpunten is. Het doel van deze richtlijn is dan ook om, vanuit multidisciplinair perspectief, zorgverleners handvatten te geven om cliënten met (risico op) obstipatie beter te ondersteunen. 

Op dit moment wordt de werkgroep samengesteld. Voor de werkgroep zoeken we nog een wijkverpleegkundige en een verpleegkundige of verzorgende die in de ouderenzorg werkt. Ben jij dat of ken jij iemand die actief betrokken wil zijn bij het opstellen van deze richtlijn? Meld je aan door een e-mail te sturen naar bureau@skilz.nu.