Dyana Loehr over haar rol bij de richtlijn Obstipatie 

Obstipatie

Dyana Loehr is al meer dan twintig jaar actief voor de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie (PDSB). Namens deze stichting geeft zij voorlichting en inhoudelijk advies. Ze nam deel aan de werkgroep van de richtlijnen voor Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en maakte deel uit van de commissie die de multidisciplinaire richtlijn en NHG-standaard in 2022 heeft herzien. Voor de SKILZ-richtlijn Obstipatie zit Dyana in de klankbordgroep. Dyana heeft veel ervaring met richtlijnen en werkgroepen en veel inhoudelijke kennis over het onderwerp. Daarom heeft SKILZ haar gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep en commentaar te geven in diverse stadia van de ontwikkeling van de richtlijn. De richtlijn is op dit moment in de commentaarfase en wordt eind dit jaar gepubliceerd. 

Obstipatie is een belangrijk en vaak voorkomend symptoom bij PDS. Hierdoor zijn er veel overeenkomsten in de behandeling en aanbevelingen tussen obstipatie en PDS. Dyana: ‘De oorzaken van obstipatie bij patiënten met PDS zijn vaak heel anders dan voor cliënten binnen de langdurige zorg. Toch is er veel overlap in de beschrijving en de behandeling. 
Op een paar punten heb ik hele praktische aanvullingen kunnen geven. In de richtlijn werd bijvoorbeeld alleen het middel Macrogol beschreven tegen obstipatie terwijl wij bij PDS-patiënten veel goede ervaringen hebben met het gebruik van magnesiumhydroxide. Dit middel is vrij verkrijgbaar en geeft vrijwel geen bijwerkingen, in tegenstelling tot Macrogol. Ook op het gebied van leefstijl heb ik de nodige aanvullingen kunnen geven. Deze aanvullingen geef ik in samenspraak met mijn collega’s bij de PDSB. Hoewel de richtlijn Obstipatie primair bedoeld is voor zorgverleners, kan ik me voorstellen dat wij onze achterban, na publicatie, verwijzen naar deze richtlijn’.