Nieuws vanuit SKILZ

Algemeen / Zelfmanagementondersteuning

Nieuws Twee mannen

Promotie Marscha Engelen

Op 22 juni is onze collega procesbegeleider Marscha Engelen gepromoveerd! Een prachtige prestatie! Marscha heeft onderzoek gedaan naar zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische aandoening. Een relevant proefschrift met veel inzichten voor de toekomstige SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning.  

In haar proefschrift onderzocht ze de inhoud, effectiviteit en het gebruik van zelfmanagementondersteuningsinterventies en ervaringen van patiënten met zelfmanagement. Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, reumatoïde artritis en patiënten met risico op decubitus werkten mee aan deze onderzoeken. Uit diverse perspectieven bleek dat het huidige aanbod van zelfmanagementondersteuning nog niet aansluit bij een ideale situatie waarin ondersteuning wordt geboden op lichamelijk, psychische en sociaal gebied. Daarnaast is het type ondersteuning vaak nog beperkt: het richt zich vaak enkel op educatie en kennis, terwijl juist meer intensieve interventies, gericht op meerdere componenten (bijv. educatie én coaching), voorwaarde zijn voor positieve effecten. Patiënten geven aan dat zij graag meer ondersteuning zouden krijgen in het integreren van zelfmanagement in hun dagelijks leven.  

Conclusie 
Marscha concludeert in haar proefschrift dat zorgverleners zelf ook meer ondersteuning nodig hebben in het op doen van kennis en vaardigheden om gepersonaliseerde zelfmanagementondersteuning aan patiënten te kunnen bieden. Daarnaast is zelfmanagementondersteuning nog onvoldoende in het huidige zorgsysteem geïntegreerd en is vervolgonderzoek nodig om zelfmanagementondersteuning beter af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van patiënten. Bij SKILZ hebben we gezien dat soortgelijke problemen ook in de langdurige zorg spelen. Met de nieuwe richtlijn Zelfmanagementondersteuning zullen zorgverleners in de langdurige zorg handvaten krijgen om de juiste ondersteuning aan cliënten te bieden.  

Het proefschrift is te lezen via deze link


SKILZ is op zoek naar een secretaresse/plaatsvervangend officemanager
 

Voor de ondersteuning van verschillende projecten én van de directeur en bestuur, zijn we op zoek naar een enthousiaste secretaresse die ook taken als plaatsvervangend officemanager uitvoert. Houd jij van afwisseling in je takenpakket en vind je het leuk om te werken in een organisatie waar pionieren en samen werken aan resultaat voorop staan? Bekijk dan onze vacature en reageer!