Publicatie richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen

Slaapproblemen

Slaapproblemen

Op 14 december is de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen in de langdurige zorg gepubliceerd. Dit is de eerste richtlijn over dit onderwerp in deze sector. Goede slaap is essentieel voor de gezondheid en het herstel van lichaam en geest. Slaapproblemen komen relatief vaak voor bij mensen die langdurige zorg ontvangen. Zo ervaart 50% van mensen met dementie slaapproblemen en kan het voor 50-plussers met een verstandelijke beperking oplopen tot 70%.  

Meerdere factoren kunnen van invloed zijn op de slaap van cliënten. Zo zijn cliënten afhankelijk van hun omgeving voor zorg bij slaap(problemen) en worden bedtijden bijvoorbeeld bepaald door de werkroosters van zorgverleners. Soms kunnen cliënten ongemak veroorzaakt door slaapproblemen, zelf niet goed aangeven of uiten, waardoor het probleem niet als een slaapprobleem wordt gezien. De oorzaak van een slaapprobleem kan biologisch of psychisch van aard zijn, maar ook sociaal of organisatorisch. Een voorbeeld daarvan is een wisseling in begeleiders. Door deze verschillende factoren is het vaak moeilijk te achterhalen wat wel of niet van invloed is op de slaap van cliënten.  

De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met slaapproblemen goede zorg te bieden. De richtlijn is te vinden op  www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de richtlijn zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar. Dit zijn een samenvatting, een informatiekaart voor cliënten en naasten en een stroomschema voor het zorgproces bij slaapproblemen. Deze informatie vind je onder het kopje In de praktijk.  

Wat zijn slaapproblemen?

Er is sprake van een slaapprobleem als de cliënt, of zijn of haar omgeving, een probleem met slaap ervaart. Van een stoornis is sprake als dit is vastgesteld met een medische diagnose. Hierbij kan gedacht worden aan slapeloosheid (insomnie), slaapapneu of rusteloze benen.  

Waarom deze richtlijn?

Bij de zorg voor slaap(problemen) gaat het om het signaleren van een slaapprobleem, het bieden van de juiste behandeling, maar ook om het creëren van randvoorwaarden voor goede slaap. Met de praktische handvatten uit de richtlijn kunnen zorgprofessionals deze slaapzorg bieden en behandeling en diagnostiek vormgeven in samenwerking met cliënten en naasten. Hiermee speelt de richtlijn in op de behoefte van zorgprofessionals om slaapzorg beter te organiseren. De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is de eerste richtlijn op dit onderwerp voor de langdurige zorg. Samenwerking binnen en tussen verschillende zorgorganisaties (zoals slaapcentra) zijn belangrijk bij slaapproblemen. Hieraan is ook aandacht besteed in de richtlijn.  

Inhoud

De richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is gebaseerd op de recente inzichten uit de wetenschap en op ervaringen uit het werkveld (best practices). De richtlijn speelt in op de praktijk van zorgprofessionals en behoefte om slaapproblemen te voorkomen, te signaleren en diagnostiek en behandeling beter vorm te geven.   

Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO), de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en KansPlus, is de SKILZ-richtlijn voor slaapproblemen een feit. SKILZ bedankt de leden van de werkgroep en in het bijzonder voorzitter Dederieke Festen. De SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen gaat in op de volgende onderwerpen: 

  • Goede slaapzorg 
  • Signaleren 
  • Diagnostiek 
  • Behandeling 
  • Organisatie van zorg 

In de richtlijn is ook een stroomschema opgenomen dat het zorgproces bij slaapproblemen weergeeft.   

Meer informatie

Voor de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen in de langdurige zorg en aanvullende informatie, kun je terecht op www.richtlijnenlangdurigezorg.n

Voor vragen kun je contact opnemen met SKILZ via bureau@skilz.nu