Webinar Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid 

Proactieve zorgplanning / Wilsbekwaamheid / Zelfmanagementondersteuning

Op 28 maart vond het webinar plaats over de handreiking ‘Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid’. In totaal luisterden 375 zorgprofessionals online naar de belangrijkste bevindingen die in de handreiking beschreven staan. 

Nadat Marieke van der Waal, directeur van SKILZ, iedereen welkom heette, kreeg Cees Hertogh (o.a. hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg) het woord. Cees startte zijn presentatie met de slogan ‘nothing about us without us’. Deze leus is verbonden aan het VN-verdrag Handicap en was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de handreiking. Als voorzitter van de werkgroep beschreef Cees vervolgens de aanleiding en de context van de handreiking. 

Aansluitend kreeg Saskia Teunisse (o.a. klinisch neuropsycholoog) het woord. Zij vertelde over beslisvaardigheid en de mogelijke ondersteuning die hierbij geboden kan worden. Eén van haar belangrijkste boodschappen was dat het ondersteunen van beslisvaardigheid een proces is waarin een aantal stappen gevolgd moeten worden. Deze gaan van het volledig in beeld brengen van je cliënt tot aan het creëren van de juist randvoorwaarden voor een optimale ondersteuning bij beslisvaardigheid.  

Tot slot kreeg Chris den Besten (o.a. gz-psycholoog) het woord. Hij nam ons mee in de beoordeling van wilsbekwaamheid en adviseerde om terughoudend te zijn met de uitvoering van een formele wilsbekwaamheidsbeoordeling. Daarnaast vertelde Chris over de tien criteria van Liégeois die de leidraad vormen voor het beoordelen van wilsbekwaamheid. 

Ben je ook benieuwd naar het webinar over de handreiking ‘Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid’? Het webinar is vanaf mei terug te zien via website www.richtlijnenlangdurigezorg.nl