Factsheet Veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking

veroudering

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder en de groep ouderen met een verstandelijke beperking neemt in omvang toe. Het kan nodig zijn de ondersteuning van een persoon met een verstandelijke beperking hierop aan te passen. SKILZ ontwikkelt hiervoor de multidisciplinaire richtlijn Veroudering. Aan de hand van een vragenlijst onder zorgprofessionals en cliëntvertegenwoordigers en interviews met deskundigen op dit gebied zijn knelpunten uit de praktijk opgehaald. In de factsheet lees je de belangrijkste knelpunten die zijn opgehaald en welke onderwerpen in de toekomstige richtlijn zullen worden opgenomen.