Heidag Zingevende daginvulling 

zingevende daginvulling

Tijdens elk richtlijnontwikkelproces wordt een heidag georganiseerd. Op zo’n dag komt de werkgroep samen om elkaar te ontmoeten en de conceptteksten van de richtlijn door te nemen. Op vrijdag 7 juni 2024 was de heidag van de werkgroep Zingevende daginvulling. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle hoofdstukken van de richtlijn besproken.  

Zingevende daginvulling is voor iedereen van belang. Het is bij een daginvulling belangrijk dat deze goed aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. De richtlijn is bedoeld om zorgverleners vanuit multidisciplinair perspectief handvatten te bieden voor het bevorderen van zingevende daginvulling bij cliënten die langdurige zorg ontvangen. Uiteindelijk is het doel de kwaliteit van leven van deze cliënten te verbeteren. 

Afgelopen jaar is de werkgroep samen met SKILZ druk bezig geweest om onderzoek te doen naar zingevende daginvulling. Dit onderzoek resulteerde in de module ‘je cliënt in beeld’, een module over het signaleren van zingevingsbehoeften en een module over elementen van zingevende daginvulling. Daarnaast werd ook een module over de rol van zorgverleners bij het toepassen van zingevende daginvulling ontwikkeld. Afsluitend is een module geschreven over de organisatie van zorg, waarin de werkgroep de consequenties van de richtlijn beschrijft voor de samenwerking, verantwoordelijkheden en financiën binnen de zorg. 

De conceptversie van de richtlijn is inmiddels geschreven. Tijdens de heidag heeft de werkgroep alle conceptteksten met elkaar besproken. Daarbij is ook het commentaar vanuit het cliëntperspectief meegenomen.  De werkgroep voert de komende weken in subgroepen de laatste aanpassingen door in de richtlijn en zet de puntjes op de i. Naar verwachting zal de richtlijn in de zomer van 2024 verstuurd worden voor commentaar. De actuele status van de richtlijn is hier terug te vinden: https://skilz.nu/skilz-richtlijnen/zingevende-dagbesteding/