Bestuurswisseling SKILZ

Algemeen

nieuw bestuur

In december vond er binnen SKILZ een bestuurswisseling plaats. Bas Castelein van de NVAVG en Conny van Velden van V&VN namen afscheid. Zowel Bas als Conny hebben een grote bijdrage geleverd aan de koers van SKILZ en de samenstelling van het bureau. Wij zijn Bas en Conny dankbaar voor hun bijdrage en wensen hun alle goeds in de toekomst! 

Conny wordt opgevolgd door Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA) en voorzitter van V&VN. Arjen Louisse volgt Bas Castelein op. Hij is arts voor verstandelijk gehandicapten, voormalig huisarts en bestuurslid bij de NVAVG.

Wij hebben hen tijdens onze bestuursvergadering in december mogen verwelkomen en zien uit naar hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van SKILZ.