Een terugblik op 2022

Algemeen

Marieke van der Waal

De laatste weken van 2022 zijn aangebroken. Hoe kijkt Marieke van der Waal, directeur van SKILZ, terug op het jaar?

‘2022 is een jaar waar ik met een goed gevoel op terugkijk. SKILZ heeft een goed team met deskundige procesbegeleiders. Daardoor is de kennis om de richtlijnen te ontwikkelen en de werkgroepen te begeleiden nu op het juiste niveau. Er is samen met de werkgroepleden en literatuuronderzoekers hard gewerkt aan de richtlijnen en handreikingen. In 2023 komen deze beschikbaar voor zorgverleners, cliënten en hun naasten. Ook beleidsmatig zijn er stappen gezet. Er ligt een duidelijke en relevante meerjarenagenda voor toekomstige kwaliteitsinstrumenten. Ook is er een nieuwe subsidieaanvraag ingediend om het werk van SKILZ voort te kunnen zetten. Met het bestuur en de oprichters van SKILZ is een richting bepaald om de bestuursstructuur van SKILZ te verbeteren. Al met al mooie resultaten om erg tevreden over te zijn.  

Vertrouwen

‘In een jaar gebeurt van alles. Maar het belangrijkste om te noemen vind ik vertrouwen. In 2022 is het vertrouwen in SKILZ toegenomen. Vanuit diverse stakeholders rond SKILZ is dat goed te merken. En dat is fijn want zonder de inzet en medewerking vanuit het veld kan SKILZ haar werk niet goed doen.’ 

‘En juist ons werk doen we voor zorgprofessionals en cliënten en naasten. We hebben veel gesproken met onze stakeholders en het bestuur, waarbij we zijn ingaan op de behoeften vanuit het veld en op welke manier SKILZ daaraan kan bijdragen. Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor het aankomende SKILZ-congres op 23 maart 2023. Met het team hebben we een opzet bedacht die we momenteel uitwerken, zodat we een mooi inhoudelijk congres kunnen bieden. De inschrijving staat open vanaf 23 januari. 

Gelukkig konden we elkaar in 2022 weer echt ontmoeten wat natuurlijk extra fijn was. Toch biedt het digitaal overleggen en bijpraten ook voordelen, zoals beperking van reistijd. We ervaren de afwisseling tussen fysieke en digitale ontmoetingen als constructief en prettig.’ 

Het nieuwe jaar 

‘Mijn wens voor 2023 is dat SKILZ haar werk samen met het zorgveld en de cliëntenvertegenwoordigers blijft voortzetten. Dat het vertrouwen blijft en mag groeien. En natuurlijk dat we met onze richtlijnen en handreikingen in 2023 goede handvatten kunnen geven aan zorgverleners in de langdurige zorg. Om zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en aan kwaliteit van leven van cliënten.’