Nieuwe procesbegeleider bij SKILZ 

Algemeen

Nieuws Twee mannen

Sinds eind november is Tanja Mol onze nieuwe collega bij het bureau van SKILZ. Als  procesbegeleider versterkt ze het team en gaat ze aan de slag met de onderwerpen zingevende dagbesteding, bewegen, obstipatie en delier bij mensen met een verstandelijke beperking. Tanja heeft een achtergrond als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan een promotieonderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde. Tijdens dit onderzoek heeft ze uitkomstmaten zoals eigen regie en participatie na revalidatie bestudeerd en een meetinstrument voor eigen regie ontwikkeld. In januari zal ze haar proefschrift verdedigen. 

Tanja woont in Amsterdam, maar is in haar vrije tijd het liefste in de natuur en de bergen. Daarnaast sport ze graag in het weekend, waarvan klimmen favoriet is.