Richtlijnmethode van SKILZ in animatie 

Kwaliteitsinstrumenten

Bij de ontwikkeling van een richtlijn of handreiking zijn diverse partijen zoals beroepsorganisaties en cliëntvertegenwoordigers betrokken. Het ontwikkelproces gebeurt in nauwe samenwerking met de procesbegeleider en de werkgroep.  

Benieuwd hoe dit proces verder vorm krijgt bij SKILZ? 

Bekijk onze animatie en je weet precies hoe een richtlijn tot stand komt.