Nieuwe SKILZ-thema’s

Algemeen

Samen bewegen

De komende periode gaat SKILZ aan de nieuwe thema’s werken waarvoor richtlijnen en handreikingen worden ontwikkeld. Zo is gestart met de richtlijnontwikkeling voor zingevende dagbesteding. Een ander nieuw thema is bewegen. Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk en draagt bij aan een goede gezondheid. Voor ouderen worden daarbij bijvoorbeeld extra balansoefeningen geadviseerd. Voor mensen met een verstandelijke beperking is bewegen niet vanzelfsprekend omdat zij vaak afhankelijk zijn van anderen. Voor beide groepen mensen geldt dat bewegen vaak een uitdaging is. Daarom start SKILZ met dit nieuwe thema met als doel zorgverleners te ondersteunen in hoe zij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen stimuleren te bewegen. De eerste stap is een knelpuntenanalyse om in kaart te brengen tegen welke belemmeringen zorgverleners in de praktijk aanlopen.  

Andere nieuwe thema’s die opgepakt gaan worden zijn:  

  • Eenzaamheid 
  • Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking 
  • Lichamelijk ongemak 
  • Delier bij mensen met een verstandelijke beperking 
  • Verouderingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking