SKILZ-thema’s op het congres Waardigheid en Trots voor de toekomst  

Algemeen

SKILZ verzorgt op het congres Waardigheid en Trots voor de toekomst op 3 juli, de sessie: De cliënt beslist: richtlijnen die je helpen bij afwerend gedrag of wilsonbekwaamheid. Tijdens deze sessie staan de aanbevelingen uit de richtlijn mondzorg centraal en krijg je alvast een inkijkje in de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid.   

Meer informatie: https://congres.waardigheidentrots.nl