Bestuurlijke veranderingen SKILZ 

Algemeen

Handdruk - bestuursveranderingen

Sinds 2 oktober 2023 is de bestuurlijke basis van SKILZ verbreed. Naast de V&VN, NVAVG en Verenso nemen nu ook het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVO (Nederlandse Vereniging van Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en BPSW (Beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk) deel aan het bestuur.  

Marieke van der Waal, directeur SKILZ, over deze verandering: ‘SKILZ is in 2018 opgericht, omdat er binnen de langdurige zorg steeds meer werd samengewerkt waardoor er meer behoefte was aan multidisciplinaire richtlijnen. Net zoals er in de praktijk samengewerkt wordt rond cliënten, werkt SKILZ vanuit een multidisciplinaire samenwerking aan richtlijnen. Na verloop van tijd zagen we de samenwerking met andere beroepsverenigingen toenemen, zoals in de raden van SKILZ, maar ook in de verschillende werkgroepen. Om een goede afspiegeling van de langdurige zorg te waarborgen, hebben we een visietraject doorlopen met het bestuur en de oprichters van SKILZ. Dat heeft geleid tot de keuze voor verbreding van de basis met in totaal zes beroepsverenigingen in het bestuur. Daar zijn we blij mee, want het zorgt ook voor bredere steun voor het werk en doel van SKILZ.’ 

Op 30 oktober zijn de nieuwe bestuursleden benoemd. We stellen ze kort aan u voor. 

Vanuit NIP is Robin van den Kieboom benoemd als bestuurslid. Robin is opgeleid gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog en werkt bij Archipel Zorggroep. Daarnaast doet hij promotieonderzoek op het onderwerp: overbelasting van de mantelzorgers bij mensen met dementie en welke factoren hierop van invloed zijn. 

Vanuit NVO is Yvette Dijkxhoorn benoemd als bestuurslid. Yvette is orthopedagoog en docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Sinds 1996 werkt ze ook als consulent voor het Centrum Consultatie en Expertise. Daar brengt ze haar expertise in bij ernstig probleemgedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking. Sinds 1999 is ze tevens geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog. 

Vanuit BPSW is Hanneke Lugtenberg benoemd als bestuurslid. Hanneke werkt bij Stichting PIM als coördinerend begeleider, een kleinschalige zorgwoning voor jongeren met een meervoudige beperking. Na haar studie geneeskunde heeft zij haar loopbaan vervolgd binnen de gehandicaptenzorg. 

Vanuit Verenso is Rhona Hoven per 30 oktober afgetreden en heeft Nieske Heerema haar opgevolgd. Nieske heeft ruime ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde en tropenarts. Zij heeft diverse nevenfuncties op het gebied van kwaliteit en beleid. Momenteel werkt ze als Specialist Ouderengeneeskunde bij AxionContinu Utrecht.