Lidewij Louvet: werkgroeplid Bewegen als gewoonte in de langdurige zorg 

Bewegen

Lidewij werkt als woonbegeleider bij Amarant. Daarnaast is ze ook trainer Gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking, ambassadeur voor de zorg, gewichtsconsulent en fitnesstrainer. Voor de richtlijn Bewegen als gewoonte in de langdurige zorg neemt ze namens de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) deel aan de werkgroep. Lidewij is een groot voorstander van bewegen in de buitenlucht. Zo kwam ze ertoe om diverse buitensport- en bewegingsprogramma’s voor cliënten op te zetten en deze uit te rollen binnen de organisatie. 

Lidewij: ‘Reguliere sporttrainingen bleken geen succes te zijn voor de meeste van onze bewoners. Het was te massaal, te zwaar of te hoogdrempelig. Ik ben toen begonnen om de cliënten mee naar buiten te nemen. Met sommigen speel ik in de speelwei, met anderen ga ik naar het bos om boomstammen te gooien of doe ik een bootcamp. Deze een-op-een-trainingen waren eigenlijk direct een succes; mensen komen ontspannen en vrolijk terug. Het is laagdrempelig omdat ik de bewoners ophaal, zodat ze samen met mij naar buiten kunnen. Het helpt ook dat ik de bewoners goed ken dus ik kan rekening houden met hun gemoedstoestand. En de deelnemers hebben veel plezier tijdens de beweegtraining, dat is voor mij altijd het allerbelangrijkst.  

Helaas blijkt het toch vaak heel lastig om tijdens een dienst structureel tijd voor bewegen vrij te maken. Door de arbeidskrapte en de hoge werkdruk is het soms al moeilijk genoeg de roosters vol te krijgen en de groep draaiende te houden. Bewegen schiet er dan al gauw bij in. Dat is jammer want het is een kleine tijdsinvestering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Voor de begeleiders is het prettig om eens op een andere manier met de bewoners bezig te zijn en ze van een andere kant te leren kennen. Het geeft het contact vaak een positieve impuls, er ontstaan nieuwe gespreksonderwerpen en de bewoners zijn na afloop blij en ontspannen wat weer tijd bespaart. Met de richtlijn Bewegen als gewoonte in de langdurige zorg proberen we bewegen klein en laagdrempelig te maken. Met de bewoners een dansje maken tijdens de afwas bijvoorbeeld of na het eten sjoelen in plaats van voor de tv zitten, is ook bewegen. Ik ben er erg voor dat de richtlijn niet te omvangrijk wordt, maar juist een voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk document. We moeten nog kijken op welke manieren onderdelen van de richtlijn het best naar de praktijk vertaald kunnen worden. Misschien met een spel of toegankelijke, op de praktijk gerichte gesprekskaarten. Ik ben in ieder geval blij dat Amarant mij de kans geeft deel te nemen aan de werkgroep, want wat mij betreft is bewegen voor cliënten geen extraatje maar een basisbehoefte.’ 

© Nick Luypen Fotografie