Slaapproblemen

Veel mensen in de langdurige zorg hebben te maken met slaapproblemen. Dat heeft vaak een biologische oorzaak zoals ademhalingsproblemen, epilepsie, obstipatie of maagzuurproblemen, maar ook psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen kunnen slaapproblemen veroorzaken.

Er is in het werkveld behoefte aan advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slaapproblemen in kaart te brengen en deze te verhelpen. Het is nu vaak onduidelijk welke behandelingsmogelijkheden beschikbaar en effectief zijn bij verschillende soorten cliënten en in welke volgorde deze toegepast moeten worden. Daarnaast bieden bestaande richtlijnen weinig handvatten voor goede slaapzorg; dat wat je een cliënt biedt om tot goede slaap te komen.  

SKILZ ontwikkelt onder regie van procesbegeleider Alisa Dutmer een multidisciplinaire richtlijn voor het voorkomen, in kaart brengen en behandelen van slaapproblemen bij cliënten in de langdurige zorg. Begin 2021 is een werkgroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van de NVAVG, Verenso, V&VN, BPSW, NVO, NIP, NVN en KansPlus. Dederieke Festen (NVAVG) is aangesteld als voorzitter. 

Stand van zaken

De richtlijn Slaapproblemen bevindt zich in de commentaarfase. In juni 2023 is de richtlijn verstuurd naar 25 beroeps-, branche- of cliëntenverenigingen. Hierna zal de werkgroep de commentaren aanpassen en wordt de richtlijn verstuurd ter autorisatie. Tegelijkertijd worden aanvullende hulpmiddelen ontwikkeld. Naar verwachting wordt de richtlijn eind 2023 gepubliceerd. 

Status


Werkwijze

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van richtlijnen.


Gerelateerde berichten

Waar wij mee bezig zijn

We werken aan diverse richtlijnen voor de langdurige zorg. Van bewegen tot eenzaamheid en van zingevende daginvulling tot pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) wordt aan verschillende richtlijnen gewerkt. Klik hieronder voor een totaaloverzicht.